Van Groen naar Bloem

Bakker Goedhart steunt de bijen

1 augustus 2023 | media

Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van voedselgewassen en wilde planten. Maar door bestrijdingsmiddelen, onvoldoende nestgelegenheid en – vooral – onvoldoende voedsel hebben wilde bijen het zwaar. Het aanleggen van bloemstroken zorgt dat er genoeg voedsel is voor de wilde/solitaire bij om in leven te blijven. Lekker veel bloemstroken, want deze bijen vliegen niet ver voor hun voedsel. En liefst met inheemse bloeiers, want die zijn favoriet. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor wilde bijen. Daarom werken we samen met Eric Scholten van Eric’s Honing en de stichting Van Groen naar Bloem i.o. om zoveel mogelijk locaties bij- en insectvriendelijk te maken.

Van groen naar bloem

Bezaaien met bloemen

Van Groen naar Bloem heeft als doel om zoveel mogelijk grasveldjes en ander braakliggend terrein letterlijk te bezaaien met inheemse bloemen. Eric Scholten: “We zaaien niet voor de honingbij, maar voor de wilde bijen – die vliegen namelijk voornamelijk op inheemse bloemen. Sommige soorten leven zelfs maar 1 of 2 weken per jaar en bezoeken maar één soort bloem.”

Goedhart locaties worden bijvriendelijk

Op dit moment liggen er plannen voor het aanleggen van bijvriendelijk groen in Kerkrade, Nieuw-Amsterdam en Wateringen. Hopelijk bloeien er volgend voorjaar de eerste bloemen als voedsel voor de wilde bij en andere insecten die van nectar houden.

In Wateringen heeft Eric Scholten op het voorterrein bij de vrachtwagens al 8 bijenkasten staan. Omdat honingbijen rondjes van wel 3 kilometer vliegen, is er voor hen al voldoende voedsel te vinden en is er dus lekker veel honing.

Ben jij erbij?

Wil je ook wat doen voor de wilde bij? Koop honing van Eric’s Honing, zaai inheemse bloemen en stop met het snoeien van je klimop – juist bloeiende hedera helpt bijen de winter door. En de vogels ook.