Oekraïners aan het werk bij Bakker Goedhart – Yana en Victor

31 januari 2024

Zo’n 150 Oekraïners vonden een warm welkom en werk op de verschillende locaties van Bakker Goedhart in Nederland. Zoals Yana (56) en Victor (58), die werken bij Goedhart Convenience in Leeuwarden. Dit is hun verhaal.

Yana: “We komen uit de stad Loehansk in Oekraïne, die in 2014 werd bezet. Na de bezetting zijn we een tijdje gebleven, maar daarna in verschillende delen van Oekraïne gaan wonen, meestal in de buurt van Kiev. Het stel woonde ook in Polen en Tsjechië. In 2022 kwamen Yana en Victor naar Leeuwarden en kort daarna vonden ze samen een baan bij Bakker Goedhart. “Toen we in Nederland kwamen, zijn we direct op zoek gegaan naar een baan. We zagen een advertentie van Bakker Goedhart en besloten te solliciteren.” En met succes: Yana werd aangenomen als productiemedewerker op de highcare-afdeling, waar ze broodjes en wraps maakt. Victor is nu betrokken bij verschillende processen die te maken hebben met het bereiden van groenten voor sandwiches.

Een serieuze carrièreswitch, want Yana was vroeger vice-president op de universiteit en Victor werkte in de bouwsector. Maar het echtpaar is blij met hun baan én hun werkgever. Yana: “Het loon is op tijd en er is vervoer naar het werk, wat erg handig is. We werken samen en we hoeven geen nachtdiensten te draaien - ideaal!” Ze waarderen ook de warme omgeving en de respectvolle houding van alle teamleiders ten opzichte van werknemers. “Het bedrijf heeft geholpen met het regelen van onze werkvergunning en andere documenten die nodig zijn om in Nederland te blijven”, zegt Yana. “Teamleiders zijn open en zeer gastvrij. Bakker Goedhart is een multiculturele gemeenschap, dat is geweldig. Ze organiseerden zelfs een barbecue-evenement om iedereen kennis te laten maken.”

En hoe zit het met de producten waarmee ze werken? Yana zegt: “Ik ben dol op vis, daarom geef ik de voorkeur aan de broodjes met vis. De kaas is ook echt goed. Eigenlijk is alles hier van goede kwaliteit. Ik kan elk product van Bakker Goedhart van harte aanbevelen.” Aan het Nederlandse eten moesten ze wel even wennen. Kibbeling, voorgesneden brood en groenten wonnen al snel Yana’s hart, maar waar is de soep? “Ik heb de indruk dat de mensen hier niet van soep houden. Althans, niet zoals wij dat in Oekraïne doen. We zijn echt dol op ons nationale gerecht genaamd borsh - een bietensoep met varkensvlees, tomaat, aardappelen en kool.”

Bakker Goedhart, Yana en Victor vormen een prima match. Maar hoe zit het met de toekomst? Voordat ze daarop ingaat, zegt Yana: “Allereerst wil ik namens iedereen dankjewel zeggen voor het onderdak en de kans om te werken die wij en onze landgenoten hier hebben gekregen. Als het bedrijf voor vluchtelingen kan blijven doen wat het nu doet, is dat de beste ondersteuning voor ons.” Vervolgens: “We missen onze kinderen en kleinkinderen, en zouden graag weer samen zijn. Maar voor nu willen we doorgaan waar we zijn en het bedrijf helpen zijn doelen te bereiken.”

Wil jij ook werken bij Bakker Goedhart? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Of kijk op werkenindebakkerij.nl

Ukrainians at work at Bakker Goedhart – Yana and Victor

Around 150 Ukrainians found a warm welcome and work at the various locations of Bakker Goedhart in the Netherlands. Like Yana (56) and Victor (58), who work at Goedhart Convenience in Leeuwarden. Here is their story.

Yana: “We are from Luhansk city in Ukraine which was occupied in 2014. We stayed for some time after the occupation, but then lived in different parts of Ukraine, mostly near Kyiv.” The couple also lived in Poland and the Czech Republic. In 2022, Yana and Victor came to Leeuwarden and soon after both found jobs at Bakker Goedhart. “We were actively looking for any job opportunity since moving to the Netherlands. We found an advertisement from Bakker Goedhart and decided to apply.” And they had success: Yana was hired as production worker in the highcare department, making rolls and sandwiches. Victor now is involved in various processes related to preparation of vegetables for sandwiches.

A serious career change, because Yana used to be a vice-president in college and Victor was working in the construction business. But the couple is happy with their jobs and their employer. Yana: “The pay is timely, and there is transport to work, which is very convenient. We get to work together, and we don’t have to work night shifts - great!” They also appreciate the friendly environment and respectful attitude towards workers from all management. “The company helped to sort out our work permission and other documents needed to stay in Netherlands”, Yana says. “Team leaders are open and very welcoming. Bakker Goedhart is a very multicultural community, which is great. They even organised a barbecue event to unite workers.”

And how about the products they work with? Yana says: “I love fish, therefore I prefer the rolls with fish. The cheese is really good too. Actually, everything is of a great quality here. I would highly recommend any product from Bakker Goedhart.” Dutch food culture got a bit of getting used to, though. Kibbeling, pre-cut bread and vegetables soon won Yana’s heart, but where is the soup? “It seems to me people here don’t like soups like we do in Ukraine. We really love our national dish called borsh - a beetroot soup with pork, tomato, potatoes and cabbage.”

Bakker Goedhart, Yana and Victor make a great match. But how about the future? Before going into that, Yana states: “First of all I want to say a huge thank you for hosting us and giving us an opportunity to work. If the company can keep doing what it is doing now for refugees, it is the best support for us.” Then: “We miss our children and grandchildren, and would love to be together again. But for now, we want to continue where we are and help the company reach its goals.”

Do you want to work at Bakker Goedhart too? Contact us to discuss the possibilities.