Goedhart behaalt IFS Food 8-certificaat

24 april 2024

Op 12 maart jl. is door LRQA op het Servicekantoor van Goedhart een centrale IFS audit tegen de nieuwe IFS 8 Food standaard uitgevoerd. Het Servicekantoor als zodanig ontvangt zelf geen certificaat, maar tijdens deze centrale audit zijn de kwaliteitsaspecten beoordeeld die centraal voor alle bakkerijen geregeld zijn. De uitkomst was positief en dat levert een goede uitgangspositie op voor onze bakkerijen. De audits op de bakkerijen gaan vervolgens verder waar die op het Servicekantoor gestopt is, en dan met name de praktische uitvoering.

Inkoop goed geregeld

LQRA heeft onder andere gekeken naar onze manier van inkoop en dan in het bijzonder het goedkeuren van leveranciers en de beheersing van grondstofgevaren. Dit bleek allemaal goed voor elkaar, met name door onze systematische aanpak en onze kennis van de keten. “Een transparante supply chain is een belangrijk kwaliteitskenmerk van ons beleid. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot en met de molenaar”, zegt Janet Borgesius, algemeen directeur Brood & Specialiteiten.

Data in beeld

Vervolgens zijn gegevensbeheer, recepten en specificaties onder loep genomen. Juiste data zijn essentieel om het productieproces goed aan te sturen en de klant van de nodige informatie te voorzien. Ook hier bleken alle gevraagde gegevens beschikbaar te zijn. Alle grondstoffen die worden verwerkt zijn bijvoorbeeld traceerbaar en onze kwaliteitsdienst verstrekt onze klanten gedetailleerde informatie over productherkomst en -kwaliteit.

Flexibel in productintroducties

Ook de directie, logistiek, klantenservice, productontwikkeling en onze verkoopafdeling zijn onder de loep genomen - en met vlag en wimpel geslaagd. “Het is mooi om te zien dat Goedhart in staat is om in relatief korte tijd een goed product te introduceren, dat voldoet aan alle eisen en wensen van de klant. Daar doen we het tenslotte voor”, zegt Janet Borgesius.

Blij met centrale audits

Ze vervolgt: “We zijn als Goedhart erg tevreden met deze centrale audits. Dit is efficiënt, omdat diverse vragen niet op elke bakkerij opnieuw gesteld worden en effectief omdat de centrale vraagstukken aan de verantwoordelijke personen worden gesteld. Dit leidt tot betere resultaten en een prettiger auditproces op de bakkerijen. Duidelijk een win-win situatie!”

Over de IFS Food Standaard

IFS Food versie 8 certificaat De IFS norm is een voedselveiligheidsstandaard die ontwikkeld is door Duitse, Franse en Italiaanse handel- en retailorganisaties. De norm is met name gericht op toeleveranciers van retailers in de voedingsmiddelenindustrie en heeft als doel het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de voedselketen.

Producten en productieprocessen worden geaudit om te beoordelen of een voedselproducent in staat is om veilige, authentieke en hoogwaardige producten te produceren volgens de wettelijke vereisten en de specificaties van de klant. Gekwalificeerde IFS-auditors die werkzaam zijn voor onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instellingen voeren de audits uit.