Chocolade met Fair Trade en Rainforest Alliance certificaat smaakt naar meer

18 juni 2024 | media

Bij Bakker Goedhart streven we ernaar om de beste kwaliteit patisserie te bieden, met oog voor mens en milieu. Daarom gebruikt Goedhart Patisserie Fair Trade cacao en hebben onze bakkerijen in Panningen en Sevenum het Rainforest Alliance certificaat. Maar wat betekent dat precies?

Wij gebruiken elk jaar miljoenen kilo’s cacao en chocolade in onze patisserie. Als ingrediënt van onze Schwarzwalder vlaai, in de Cheeky Chocolate taart van Cut the Cake en als decoratie op heel veel ander gebak. Als we door de keuzes die we daarin maken bij kunnen dragen aan een eerlijkere beloning voor de cacaoboeren en het voorkomen van kinderarbeid, dan doen we dat natuurlijk graag. Ook het milieuaspect speelt mee: bij de traditionele teelt van cacao gaat tropisch woud verloren en bij de productie ontstaat een enorme berg organisch afval. Juist als familiebedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een leefbare aarde serieus. Het is voor ons extra belangrijk om rekening te houden met volgende generaties. Ook consumenten maken daarin steeds bewustere keuzes, er is vraag naar duurzamere producten, en daar spelen wij als klantgerichte bakkerij natuurlijk op in. Daarom gebruiken wij chocolade en cacao met keurmerken die garanderen dat de deze met aandacht voor mens en milieu is geproduceerd. En niet de minste: Fairtrade en Rainforest Alliance zijn beide topkeurmerken volgens Milieu Centraal.

Rainforest Alliance Certificaat

Onze bakkerijen in Sevenum en Panningen hebben beide het Rainforest Alliance certificaat voor chocolade. Begin 2018 is de Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ. Samen hebben ze een nieuwe standaard ontwikkeld onder de naam Rainforest Alliance, herkenbaar aan het logo met het kikkertje.

De Rainforest Alliance zet zich in voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw en bosbouw. Het programma betrekt hierbij de hele keten. Boerderijen die Rainforest Alliance gecertificeerd zijn, moeten voldoen aan criteria zoals het behoud van biodiversiteit, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor het bevorderen van de rechten en het welzijn van arbeiders en gemeenschappen. Het keurmerk stelt ook sociale eisen, zoals een verplichte financiële vergoeding voor producenten van cacao boven op de marktprijs en een leefbaar loon voor arbeiders. Er is een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Rainforest Alliance staat dus voor bescherming van mens en milieu. Meer op rainforest-alliance.org.

Fairtrade Cacao

Het Fairtrade-keurmerk (vroeger in Nederland het Max-Havelaarkeurmerk) richt zich op kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden en helpt ze een betere positie te verkrijgen in de handelsketen. Als zij een betrouwbaar inkomen hebben en kunnen leven van hun werk, kunnen ze bouwen aan een duurzame toekomst van hun gezin en gemeenschap. Op sociaal vlak stelt Fairtrade hoge eisen. Kinder- en dwangarbeid is verboden, en kinderen uit boerenfamilies mogen alleen onder strikte voorwaarden meewerken, bijvoorbeeld alleen na school en alleen bij voor hun leeftijd en conditie geschikt werk. Discriminatie is verboden en de werkomgeving moet veilig zijn. De coöperaties ontvangen een Fairtradepremie en deelnemende boeren beslissen samen hoe deze besteed wordt. Er is een minimum marktprijs gegarandeerd. De milieueisen zijn met name gericht op behoud van natuurlijke ecosystemen (inclusief bos), bodemkwaliteit en beperking van de impact op de omgeving. Er mag bijvoorbeeld geen cacao worden geteeld op grond die na 2018 ontbost is. Cacao- en koffieboeren moeten aandacht hebben voor het klimaat, maar er zijn geen concrete eisen om de klimaatimpact te verminderen. Het Fairtrade certificaat wordt door een onafhankelijke instantie toegekend op productniveau. Lees meer op fairtradenederland.nl.